NavnRolleEpostTelefon
Tord LangvoldLedertl.langvold@gmail.com
40730707
Thomas HarøyNestlederthharoy@homail.com48109393
John Roger LesethSportslig Lederjohn_leseth@yahoo.com45474570
Marius UllebergKasserermarius@fosentrykkeri.no
97158738
Paul Andre Kovsand
Styremedlem
kovsand@yahoo.com
97776454
Bjørg Wahl Dalemark
Styremedlem
bjorgwahl@hotmail.com
95882442
Morten Bertelsen
Styremedlem
morten.bertelsen@gmail.com
95198742
Inger-Lise Leseth
Ansvarlig politiattestil@live.no
97176068